Добре дошли в страницата на Technology Transfer Center

Портфолио

Трансфера на технологии и познания е ключовата джижеща сила и катализатор, който ще донесе растеж, добавена стойност и подобряване на продуктивността на икономиките в региона. Регионът претърпя драматични промени във всички икономически, политически и социални сфери и времето за създаване на нови основи настъпи, на базата на които да се зададат нови приоритети и да се развие една нова икономика. Technology Transfer вярва, че най-важните сектори на икономиката и социалния живот ще бъдат Образованието, Енергетиката, Инфраструктура, Здравеопазване. Развитието на познанията на хората и образованието ще бъде най-голямата инвестиция, която всяко правителство или компания може да направи. Ето защо Technology Transfer се стреми да осъществи трансфер на технологии и познания, които да пренесат икономическото развитие на региона на едно ново, по-високо равнище. Това също така ще разреши много социални проблеми, които гнетят хората, ще ги подготви за новата реалност и ще осигури по-добро разбиране на новите глобални изисквания.

Предоставяне на технологии за иновативни сектори като енергийна ефективност, зелени технологии, биотехнологии, възобновяема енергия, управление на отпадъци и рециклиране, развойна дейност на иновативни продукти и изобретения, ще бъде основната дейност, с която Technology Transfer ще допринесе за регионалния растеж. Развитието на ефективни и високо технологични сектори в комбинация с образователно съзряване, както и с отговорност към устойчивото развитие, представлява идеалната комбинация за растеж и просперитет.

Technology Transfer предполага и изисква интеграция между специфичния физически аспект на трансфера, който включва оборудването, управленската система или база данни, с продължаващи обучения, потенциални възможности на пазара за производство, създаване на работни места и регионално икономическо развитие. Моделът на Technology Transfer представлява един нов начин за организиране и предоставяне на тези важни компоненти на трансфера на технологии.