Добре дошли в страницата на Technology Transfer Center

Нашата структура

Насърчаване – процеса на брандиране, представяне на продукта или технологията пред подходяща аудитория, запознаване на аудиторията с технологията и нейните предимства, като същевременно се създава посока на развитие с клиента.
 • Подпомагане в разработването на бизнес план с цел изясняване посоката на действие
 • Осъществяване на бизнес планове и бизнес модели, предпроучвания и проучвания за приложимост
 • Пазарни и финансови проучвания, финансово моделиране
 • Организиране и провеждане на семинари и конференции с участието на опитни съветници и лектори

+ Повече

Съдействие – идентифициране на подходящи и постижими проекти за клиентите ни, предоставяне на възможност за партньорства, публично-частни модели, като същевременно навигираме регионалната политическа динамика, съдействаме на клиентите с проучване на пазара, осигуряваме професионална мрежа и административно съдействие.
 • Идентифициране на технологии и познания, приложими на местния пазар
 • Бизнес и инвестиционни предложения
 • Опит в местните и международните административни процедури
 • Разбиране на регионалната политическа динамика
 • Професионална мрежа от адвокати, счетоводители, анализатори, ПР специалисти и пазарни анализатори, позволяващи безпроблемно навлизане на пазара

+ Повече

Осъществяване – чрез дружествени партньорства, предлагайки цялостно управление на проекти, достъп до капитали и инвестиции, извършвайки реализацията на трансфера на технологии на Балканите.
 • Управление на проекти
 • Разработване на стратегии за излизане
 • Структуриране на стратегически партньорства, съвместни дружества, инвестиции, придобивания
 • Свързване на търсещи финансиране с инвеститори
 • Свързване на идеи, технологии и бизнес със заинтересовани инвеститори

+ Повече