Начало

Technology Transfer е създадена като бутикова правителствена и стратегическа консултантска компания с основни компетенции включващи навлизане на пазара, корпоративно брандиране, достъп до информация, пазарни проучвания, реализиране на проекти. Концепцията е създадена с разбирането, че директните чуждестранни инвестиции, създаването на работни места и регионалното развитие са основополагащи за трансфера на познания и технологии и важни компоненти за регионалния растеж.

 

Technology Transfer е създадена да насърчава, съдейства и осъществява трансфер на знания и технологии, чрез създавне на логистична и дистрибуционна мрежа към и от Югоизточна Европа. Базирана на трите си основни направления на развитие - насърчаване, съдействие и осъществяване, Technology Transfer предоставя персонализирани услуги на голям обхват от компании през всички етапи на бизнес развитието им.

 

The Knowledge Center

  • Няма публикации все още